Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 Rwiyo 137

Tipeiwo Ushingi

Tipeiwo Ushingi

Dhaunirodha:

(Mabasa 4:29)

 1. Tinoparidza Umambo,

  Pamwe nezita renyu,

  Vazhinji vanotishora

  Kuti vatinyadzise.

  Asi hatimbovatyi,

  Watinoterera ndimi.

  Tipeiwo simba, tapota;

  ‘She Jehovha tinzweiwo.

  (KORASI)

  Tizadzei neushingi;

  Kuti tirege kutya.

  Titaure nechivimbo

  Nyika yose izvinzwe.

  Hondo yenyu yaswedera,

  Asi, takaimirira,

  Tizadzei neushingi.

  Takumbira.

 2. Kunyange tinganzwa kutya,

  Munoziva tiri ‘vhu.

  Imi muchatitsigira

  Sezvamakavimbisa.

  Inzwai kutaura

  Kwevanotityisidzira.

  Tibatsirei tisarega

  Kutaura neushingi.

  (KORASI)

  Tizadzei neushingi;

  Kuti tirege kutya.

  Titaure nechivimbo

  Nyika yose izvinzwe.

  Hondo yenyu yaswedera,

  Asi, takaimirira,

  Tizadzei neushingi.

  Takumbira.