Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 RWIYO 5

Mabasa Anoshamisa aMwari

Mabasa Anoshamisa aMwari

(Pisarema 139)

 1. 1. Mwari munoziva pandinozorora uye pandinomuka.

  Munoongorora zvandinofunga,

  Zvandinotaura nekwandinoenda.

  Makaona pandakaitwa,

  Mapfupa angu maiaziva.

  Makaonawo maumbirwo angu.

  Ndorumbidza simba uye

  nzira dzenyu.

  Zivo yenyu Mwari inoshamisa;

  Ini ndinonyatsoziva izvi.

  Dai ndaizotyawo rima gobvu,

  Simba renyu raizondiwana.

  Ndekupi kwandingazviviga

  Kana kuvanda musingaoni?

  Kunyange muguva kana kudenga,

  Kunyange murima

  kana kuti gungwa.