Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 RWIYO 42

Munyengetero Wemushumiri waMwari

Munyengetero Wemushumiri waMwari

(VaEfeso 6:18)

 1. 1. Baba vedu, Musiki, Jehovha,

  Zita renyu ritsveneswe, rikudzwe.

  Kuda kwenyu ngakuzadzike.

  Umambo hwenyu ngahuchisvika,

  Panguva yakatarwa,

  Tikomborerwe nahwo.

 2. 2. Tokutendai zuva nezuva,

  Nezvamunotipa zvatinoshuva.

  Upenyu, chiedza m’notipa;

  Zivo, uchenjeri nenzwisiso.

  Baba tokutendai,

  Tinokurumbidzai.

 3. 3. Munyika tiri kutambudzika.

  Ndimi Munyaradzi akavimbika.

  Kwamuri tokanda mutoro,

  Kuti tirambe tine mufaro.

  Kuda kwenyu tiite.

  Mhiko dzedu tidzi’te.