Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 RWIYO 137

Vakadzi Vakatendeka, Hanzvadzi dzechiKristu

Vakadzi Vakatendeka, Hanzvadzi dzechiKristu

(VaRoma 16:2)

 1. 1. Sara, Mariya, Esteri naRute

  Vaiva vakadzi vakavimbika.

  Vakanga vakazvipira kuna She.

  Vaiva vakadzi vakatendeka.

  Pane vamwewo vakafarirwa,

  Vasina kunyorwa nemazita avo.

 2. 2. Kuvimbika, ushingi nekunaka;

  Unhu hunodiwa nevanhu vese.

  Ndihwo hwaiva nevakadzi ava;

  Mienzaniso yatinokoshesa.

  Nhasiwo hanzvadzi dzatinadzo

  Dzakatendeka tinodzitevedzera.

 3. 3. Vanamai, mhandara, chirikadzi,

  Munoshanda nechido basa renyu.

  Mune mwero, munozvininipisa,

  Sezvo muchifarirwa, musambotya.

  Mese chengetwai naJehovha,

  Nekutenda muchapiwa mubayiro.