Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 RWIYO 112

Jehovha, Mwari Werugare

Jehovha, Mwari Werugare

(VaFiripi 4:9)

 1. 1. Jehovha werudo,

  Munotipa rugare.

  Tipeiwo chibereko

  Chemweya wenyu m’tsvene.

  Nekutenda Kristu,

  Uyo akavimbika,

  Tinova shamwari dzenyu.

  Tine rugare nemi.

 2. 2. Nemweya mutsvene,

  Pamwe neShoko renyu,

  Muri kutivhenekera

  Munyika ine rima.

  Dzamara tapinda

  M’nyika isina hondo,

  Mweya wenyu uve nesu

  Tichengete rugare.

 3. 3. Vese vamunoda

  Kudenga nepanyika,

  M’novabatanidza pamwe

  Vazivise Umambo.

  NeUmambo hwenyu

  Muchagumisa hondo.

  Vanyoro vachazofara

  Kugara murugare.