Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tarisa Kuno

Tarisa Kuno

Dhaunirodha:

 1. 1. I—Isa foni pasi.

  Tiitewo nyaya;

  Zvinh’ zv’nokupfu’ra uri pafoni.

  Upenyu hune zvakawanda

  Kupfu’ra zvemalikes.

  Zvingani zvatisat’ taona? Asi—

  Unozvionerepi us’ngambobviwo pafoni?

  Ida vanhu chaivo, shamwari.

  (KORASI)

  Tar’sa kuno

  Uonewo

  Nechekuno.

  Tiri mhuri yemunyika yese.

  Tar’sa kuno

  Ndiku’dze

  Chokwadi:

  Tinokuda. Siya fon’ unditarise.

 2. 2. Chi—Chimboonawo.

  Vari kuonei?

  Usabirwe shamwari nefoni.

  Shamwari chaidzo dziriko,

  Dzinodawo Mwari,

  Dz’nomira newe nyange zvodini. Asi—

  Unodziwana sei us’ngambobviwo pafoni?

  Ida vanhu chaivo vaunavo.

  (KORASI)

  Tar’sa kuno

  Uonewo

  Nechekuno.

  Tiri mhuri yemunyika yese.

  Tar’sa kuno

  Ndiku’dze

  Chokwadi:

  Tinokuda. Siya fon’ unditarise.

  (KUMBOTORA MAFEMO)

  Siya fon’ unditarise.

  (BHIRIJI)

  Usabvume kutongwa nayo.

  Pamwe uri kungonyeperwa ipapo.

  Pamwe ungazorwadziswa.

  Dai wadzosa pfungwa pano, kuno, usaitwe muranda.

 3. 3. Chi—mboiisa pasi.

  Ukasaiisa pasi,

  Zvakanakisa zvichakupfu’ra.

  Tarisa uonewo—

  Zvatinonyatsoda

  Zvagara zviripo. Unoda chete ku-

  nzwisisa chawakabata hachina kukosha.

  Shamwari unadzo dzechokwadi.

  (KORASI)

  Tar’sa kuno

  Uonewo

  Nechekuno.

  Tiri mhuri yemunyika yese.

  Tar’sa kuno

  Ndiku’dze

  Chokwadi:

  Tinokuda. Siya fon’ unditarise.

  Onawo

  Nechekuno.

  Tiri mhuri yemunyika yese.

  Tar’sa kuno

  Ndiku’dze

  Chokwadi:

  Tinokuda. Siya fon’ unditarise.