Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nekutenda

Nekutenda

(Pisarema 27:13)

Dhaunirodha:

 1. 1. Ndingatyirei shumba?

  Ndingatyirei mhandu?

  NaJehovha padivi,

  Handingambotizi.

  Mwari ndoziva a-neni.

  (KORASI)

  Nekutenda, ndo’na chiedza mberi.

  Nekutenda, handichatombotyi.

  Ndasimbiswa naMwari,

  Ndinoenda mberi.

  Ndoona Mwari pedyo neni.

  Nekutenda.

 2. 2. Kwa’iva nevamwe kare

  Va’ive vakavimbika

  Vakatsungirira

  Mirai muone

  Vachamukira upenyu.

  (KORASI)

  Nekutenda, ndo’na chiedza mberi.

  Nekutenda, handichatombotyi.

  Ndasimbiswa naMwari,

  Ndinoenda mberi.

  Ndoona Mwari pedyo neni.

  Nekutenda.

  (BHIRIJI)

  Nekutenda, ndoti gomo ibva.

  Nek’tenda ndine tariro.

  Ndaizove’i

  Pasina k’tenda kuno’ita,

  Nd’one seri kwemiedzo?

 3. 3. Ndakutoona nyika,

  Yandakavimbiswa.

  Da’i ndango shinga,

  Jehovha a‘kutoda,

  Kupedzisa kukunda kwake

  (KORASI)

  Nekutenda, ndo’na chiedza mberi.

  Nekutenda, handichatombotyi.

  Ndasimbiswa naMwari,

  Ndinoenda mberi.

  Ndoona Mwari pedyo neni.

  Nekutenda,

  Nekutenda.

(Onawo VaH. 11:1-40.)