Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Ndinochengeta Zviyeuchidzo Zvenyu

Ndinochengeta Zviyeuchidzo Zvenyu

Dhaunirodha:

 1. 1. Ndodiniko ini? Ndibvunze aniko?

  Pamw’ hazvimbok’vadzi, hazvimboshoreka.

  Pamw’ hazvisi zviya zvandingatoramba.

  Nhai, ndiite seiko ini? Ndiite zvipi?

  Ndodiniko ini? Ndifunge zvipiko?

  Zvinhu zvingangondiipira ikoko,

  Misungo ingangoguma yandibata.

  Nhai, ndiite seiko ini? Jehovha, ndibatsirei.

  (KORASI)

  Zviyeuchidzo zvenyu nd’nozvidisisa.

  Ndozvandinokoshesa zuva nezuva.

  Zviri muShoko renyu ndibatsirei ndizvinzwisise.

 2. 2. Ndaziva zvekuita: Regai nditsvak’rudze.

  Handimbodi kuti vamwe vagumbuke,

  Asi ini zvingangozondiipira.

  Ndak’ziva zvandichaita​—handimborasiki.

  (KORASI)

  Zviyeuchidzo zvenyu nd’nozvidisisa.

  Zv’nondisimbisa ndobva ndanyatsoona

  Zviri muShoko renyu ndibatsirei ndizvinzwisise.

  (KORASI)

  Zviyeuchidzo zvenyu nd’nozvidisisa.

  Zv’nondisimbisa ndobva ndanyatsoona

  Pandinoverenga ndinovhenekerwa.

  Munomira neni, ndinovimba nemi.

  Zviri muShoko renyu, ndibatsirei ndizvinzwisise.