Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Ndimi Mufaro Wedu

Ndimi Mufaro Wedu

(Pisarema 16:11)

Dhaunirodha:

 1. 1. Nyeredzi dzinovaima

  Zvinoyevedza.

  Pazvese zvamakasika

  Toona rudo.

  Ndimi makasika nyika,

  Mwoyo wenyu wakafadzwa

  Nebasa renyu.

  (KORASI)

  Tofadzwa nezvakasikwa,

  Neshoko reruponeso,

  Uye neParadhiso.

  Asi chikuru pazvese,

  Baba ndirwo rudo rwenyu.

  Ndimi mufaro wedu

  Nekusingaperi.

 2. 2. Jehovha tinotenda

  Nezvamakatipa.

  Tine zvese zvatinoda

  Kuti tifare.

  Makatisika nemazvo,

  Mukaisa kusaguma

  Mumwoyo medu.

  (KORASI)

  Tofadzwa nezvakasikwa,

  Neshoko reruponeso,

  Uye neParadhiso.

  Asi chikuru pazvese,

  Baba ndirwo rudo rwenyu.

  Ndimi mufaro wedu

  Nekusingaperi.

  (BHIRIJI)

  Tinofara nekuti

  Makatipa Jesu.

  Akatifira kuti

  Tiwane mufaro nariini.

  (KORASI)

  Tofadzwa nezvakasikwa,

  Neshoko reruponeso,

  Uye neParadhiso.

  Asi chikuru pazvese,

  Baba ndirwo rudo rwenyu.

  Ndimi mufaro wedu

  Nekusingaperi.

  (KORASI)

  Tofadzwa nezvakasikwa,

  Neshoko reruponeso,

  Uye neParadhiso.

  Asi chikuru pazvese,

  Baba ndirwo rudo rwenyu.

  Ndimi mufaro wedu

  Nekusingaperi.