Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Hatiregi

Hatiregi

Dhaunirodha:

 1. 1. Kubva zvandakanzwa chokwadi

  NezvaJehovha uye nyika itsva,

  Kubva ipapo ndinongomuda.

  Asi nyika inoda ndimurambe.

  (SUMO YEKORASI)

  Oo-o ini ndatsunga.

  Oo-o kunyatsomute’rera.

  (KORASI)

  Ndovaka kutenda, kuti ndisimbe.

  Handisi kuzomboneta.

  Ndotungamirwa neShoko rake.

  Ndokumbira ndisimbiswe.

  Ndovaka kutenda; Handiregi.

 2. 2. Tinosarudza tomirepi:

  Pajecha here kana padombo.

  Nyika inoda kuti tifunge

  Haimboparadzwi; ngatifarei.

  (SUMO YEKORASI)

  Oo-o asi ichabviswa,

  Oo-o neUmambo hwake.

  (KORASI)

  Ngativake kutenda, kuti tisimbe.

  Hatisi kuzomborega.

  Totungamirwa neShoko rake.

  Tokumbira tisimbiswe.

  Tovaka kutenda; hatiregi.

  (KORASI)

  Ngativake kutenda, kuti tisimbe.

  Hatisi kuzomboneta.

  Totungamirwa neShoko rake.

  Tokumbira tisimbiswe.

  Tovaka kutenda; hatiregi.

  Hatiregi.

  Hatiregi.