Enda pane zvauri kuda

DZIDZA KUBVA KUSHAMWARI DZAJEHOVHA

Hananiya, Mishaeri, naAzariya

Hananiya, Mishaeri, naAzariya

Hananiya, Mishaeri, naAzariya vakaramba vachiteerera Jehovha zvichibva zvaita kuti vave shamwari dzake!