Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NYAYA IRI PAKAVHA | JESU ANOTIPONESA—PACHII?

Rufu rwaJesu Rwuchayeukwa—Riini Uye Kupi?

Rufu rwaJesu Rwuchayeukwa—Riini Uye Kupi?

Usiku hwokupedzisira asati afa, Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vazoyeuka kutifira kwaakanga ava kuda kuita. Akavaudza kuti: “Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.”—Ruka 22:19.

Gore rino, musi wakataura Jesu kuti tinofanira kuyeuka rufu rwake unoenderana nemusi weChishanu 3 April, zuva ranyura. Zvapupu zvaJehovha zvinokukoka nemhuri yako kuti muuyewo kuzoteerera pachatsanangurwa kuti sei kufa kwakaita Jesu kuchikosha uye kuti kunogona kukubatsira sei.