Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Nyika yedu yakasikirwei?

Nyika yakagadzirwa kuti ive musha wakanaka wevanhu

Nyika yakagadzirirwa kuti zvinhu zvipenyu zvirarame pairi. Ine mvura yakawanda, inodiwa kuti tirarame. Kurereka kunoita nyika, kutenderera, uye pairi, zvose zvakanakira kuti mvura yemumakungwa isaoma nechando kana kuti isavira nokupisa. Uye mhepo inoita seyakaputira nyika (atmosphere) uye simba renyika rinonzi magnetic field zvinodzivirira nyika pamwaranzi inouraya. Kutsigirana kunoita zvirimwa nemhuka zviri panyika kunoshamisa. Nokudaro, vanhu vakawanda vakagumisa kuti nyika yedu yakagadzirwa iine chinangwa.—Verenga Isaya 45:18.

Asi unganetseka kuti: ‘Kutambura uye udzvinyiriri zvinobatanidzwawo here pachinangwa chacho?’—Verenga Dheuteronomio 32:4, 5.

Chinangwa chakasikirwa nyika chichazadziswa here?

Nyika yakagadzirwa kuti ive musha wakanaka wevanhu vanoremekedzana uye vanoda Musiki wavo. Naizvozvo, upenyu hwevanhu hune chinangwa chakakwirira kupfuura mhuka kana zvirimwa. Tinokwanisa kunzwisisa kuti Musiki wedu ndiani uye kuyemura nekutevedzera rudo rwake nekururamisira.—Verenga Muparidzi 12:13; Mika 6:8.

Musiki wedu anogona kuzadzisa zvose zvaakaronga. Saka tinogona kuva nechivimbo chokuti achagumisa kutambura neudzvinyiriri oita kuti nyika yedu ive musha wakanaka chaizvo wevanhu.—Verenga Pisarema 37:11, 29; Isaya 55:11.