Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mufaro Unobva Pakurarama Nezvishoma

Mufaro Unobva Pakurarama Nezvishoma

DANIEL NAMIRIAM vakachata muna September 2000 ndokutanga kugara muguta reBarcelona, kuSpain. “Tairarama sezvinongoita vanhu vakawanda,” anodaro Daniel. “Mari yataiwana yaiita kuti tikwanise kudya mumaresitorendi akanaka, kushanyira dzimwe nyika uye kupfeka hembe dzemhando yepamusoro. Taigarawo tichiita basa rekuparidza.” Asi takabva tachinja.

Pane rimwe gungano rakaitwa muna 2006, Daniel akabatwa-batwa nehurukuro yaiva nemubvunzo waiti: “Tiri kuita zvose zvatinogona here kuti tibatsire vaya vari ‘kudzedzereka vachienda kunourayiwa’ kuti vapinde mumugwagwa unoenda kuupenyu husingaperi?” (Zvir. 24:11) Yakasimbisa kuti tine basa rekuzivisa mashoko eBhaibheri anopa upenyu. (Mab. 20:26, 27) Daniel anoti, “Ndakanzwa sekuti Jehovha ainge achitaura neni.” Hurukuro yacho yakatiwo kuwedzera basa reushumiri kunoita kuti uwedzere kufara. Daniel aiziva kuti ichi chaiva chokwadi. Miriam ainge atotanga kupayona uye akanga achifara nemakomborero aaiwana.

Daniel anoti: “Ndakagumisa kuti yakanga yava nguva yekuchinja mararamiro angu.” Uye ndizvo zvaakaita. Akaderedza maawa aaishanda, ndokutanga kupayona, uye akafunga nezvemufaro wavaizowana kana vakatamira kunodiwa vaparidzi veUmambo vakawanda.

KUOMERWA NEUPENYU​—UYE MASHOKO ANOFADZA

Muna May 2007, Daniel naMiriam vakasiya mabasa avo ndokutamira kuPanama, nyika yavakanga vamboshanyira. Ndima yavo itsva yaibatanidza zvitsuwa zvakati kuti zvemupurovhinzi yeBocas del Toro muCaribbean Sea, zvinogara vanhu vakawanda vechiNgabe. Daniel naMiriam vakafunga kuti nemari yavakanga vachengeta vaizokwanisa kugara muPanama kwemwedzi 8.

Vakafamba pazvitsuwa izvi nemabhoti nemabhasikoro. Vanonyatsoyeuka rwendo rwavo rwekutanga pavakachovha mabhasikoro kwemakiromita 32 vachipfuura nemumakomo, vachigochwa nezuva. Daniel akapotsa afenda nekuneta. Kunyange zvakadaro, pavaipfuura nemudzimba dzevanhu vechiNgabe vaigamuchirwa zvakanaka, kunyanya pavakanga vadzidza mamwe mashoko emutauro wevanhu vacho. Pasina nguva, vakanga vava kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri 23.

Asi mari yavo payakapera, mufaro wavo wakaperawo. Daniel anoti: “Tiine misodzi pamatama, takatanga kufunga nezvekudzokera kuSpain. Tairwadziwa chaizvo nekusiya vadzidzi vedu veBhaibheri.” Asi pashure pemwedzi mumwe chete, vakagamuchira mashoko anofadza. Miriam anoti: “Takanzi tishumire semapiyona chaiwo. Takafara kuti taizokwanisa kuramba tiri mundima yacho.”

CHINONYANYA KUVAFADZA

Pakachinja zvinhu musangano muna 2015, Daniel naMiriam vakanzi vashumire semapiyona enguva dzose. Vakaita sei? Vakavimba nezvinotaurwa pana Pisarema 37:5 kuti: “Isa nzira yako pana Jehovha, uvimbe naye, uye iye achazviita.” Vakawana basa rekuti vakwanise kuzviriritira vachipayona uye parizvino vari kushumira muungano iri muVeraguas, Panama.

Daniel anoti: “Tisati tabva kuSpain, taisava nechokwadi chekuti taizokwanisa here kurarama nezvishoma. Iye zvino ndizvo zvatiri kuita uye hapana zvinokosha zvatinoshaya.” Chii chinonyanya kuvafadza? Vanoti, “Kubatsira vanhu vanozvininipisa kuti vadzidze nezvaJehovha kunofadza chaizvo.”