NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA July 2017

Magazini ino ine nyaya dzokudzidza dzaAugust 28 kusvika September 24, 2017.

Vakazvipa Nemwoyo Unoda​—kuTurkey

Muna 2014, kuTurkey kwakaitwa mushandirapamwe unokosha wekuparidza. Nei mushandirapamwe uyu wakarongwa? Zvakaguma nei?

Kutsvaga Pfuma Yechokwadi

Ungashandisa sei zvinhu zvako kuti usimbise ushamwari hwako naJehovha?

“Chemai Nevanhu Vanochema”

Munhu anganyaradzwa sei kana afirwa nemunhu waanoda? Ungaitei kuti ubatsire?

Nei Uchifanira ‘Kurumbidza Jah?’

Pisarema rechi147 rinotiyeuchidza kuti tine zvikonzero zvakawanda zvekuonga uye kurumbidza Musiki wedu.

‘Ngaaite Kuti Urongwa Hwako Hwose Hubudirire’

Vechidiki vanofanira kusarudza kuti vangashandisa sei upenyu hwavo. Izvozvo zvinogona kuoma, asi Jehovha achakomborera vaya vanotsvaka mazano kwaari.

Kubudirira Pakurwira Pfungwa Dzako

Satani ari kurwisa vanhu achishandisa mashoko anotsausa. Ungaadzivisa sei?

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Zvakakodzera here kuti muKristu agare nepfuti kuti azvidzivirire kubva kune vanhu?