Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NYIKA YAZARA NEMATAMBUDZIKO

2 | Chengetedza Zvinhu Zvako

2 | Chengetedza Zvinhu Zvako

NEI ZVICHIKOSHA?

Vanhu vakawanda vari kutamburira kuti vawane chekurarama nacho. Zvinosuwisa kuti matambudziko ari munyika ari kutoita kuti zviwedzere kuomera vanhu kuwana chekurarama nacho. Nei tichidaro?

  • Matambudziko anoitika munyika anowanzokonzera kukwira kwemitengo yezvekudya uyewo marendi edzimba.

  • Mamwe matambudziko anoita kuti vanhu vashaye mabasa kana kuti vatambiriswe mari shoma.

  • Njodzi dzinoparadza mabhizinesi evanhu, dzimba dzavo uyewo zvimwe zvinhu zvavanenge vainazvo, uye izvozvo zvinopedzisira zvaita kuti vakawanda vasare vava varombo.

Zvaunofanira Kuziva

  • Kana munhu akashandisa mari yake zvakanaka, hazvizonyanyi kumuomera kana pakauya dambudziko.

  • Yeuka kuti zvinhu zvauinazvo, mari yaunotambira kana yawakachengeta zvinogona kungoderera ukoshi.

  • Pane zvimwe zvinhu zvisingagoni kutengwa nemari zvakadai semufaro uye kuwirirana nevamwe vemumhuri.

Zvaunogona Kuita Iye Zvino

Bhaibheri rinoti: “Kana tiine zvekudya nezvekupfeka, tichagutsikana nezvinhu izvi.”—1 Timoti 6:8.

Kana tichigutsikana, tichafara kana tikawana zvinhu zvinokosha zvatinoda kuti tirarame. Zvinokosha kuti tigutsikane kunyanya kana tisina mari yakawanda.

Kuti uve munhu anogutsikana, unenge uchitofanira kudzidza kushandisa mari shoma. Kana ukashandisa mari yakawanda kupfuura yaunowana, zvinhu zvichatowedzera kukuomera.