Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NZIRA YEKUWANA MUFARO

Ungauwana Sei

Ungauwana Sei

URI MUNHU ANOFARA HERE? Kana uchifara, chii chinoita kuti udaro? Imhuri yako here, ibasa here kana kuti ndezvaunodzidziswa kuchechi? Pamwe une zvinhu zvinofadza zvauri kutarisira zvakadai sekupedza chikoro, kuwana basa rinobhadhara kana kuti kutenga mota.

Vanhu vakawanda vanofara pavanobudirira kuita chimwe chinhu kana kuti pavanowana chinhu chavanga vachida. Asi vanofara kwenguva yakareba here? Kazhinji kacho ndezvenguva pfupi uye vanogona kuzoora mwoyo.

Mufaro unotsanangurwa uchinzi kugara uchinzwa kuti upenyu huri kukufambira uye uchishuva kuti dai zvaramba zvakadaro.

Kuti munhu afare hazvirevi kuti anofanira kunge aine zvese, asi chinongodiwa kugutsikana nezvaanazvo. Kutaura kuti, “Ndichazofara kana ndazo . . . ” unenge uchitosundira mufaro wacho kumberi.

Semuenzaniso, zvii zvatinofanira kuita kana tichida kuva neutano hwakanaka? Zvimwe zvacho zvinosanganisira kudya zvinhu zvine utano uye kuita maekisesaizi. Kana tichidawo kugara tichifara, tine zvinhu zvatinofanira kuita.

Zvii zvingaita kuti tigare tichifara? Zvimwe zvacho ndeizvi:

  • KUGUTSIKANA UYE KUVA NERUPO

  • KUVA NEUTANO

  • RUDO

  • KUREGERERA

  • CHINANGWA CHEUPENYU

  • TARIRO

Bhaibheri rinoti: “Vanofara vasina mhosva panzira dzavo.” (Pisarema 119:1) Verenga nyaya dzinotevera unzwe kuti nzira dzacho ndedzipi.