Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mazano Okutibatsira

Mazano Okutibatsira

‘Upfumi hwomunhu hunogona kudzikinura mweya wake, asi murombo haana chaangatya kutorerwa.’—ZVIREVO 13:8; Bhaibheri Dzvene MuChishona Chanhasi.

KUVA mupfumi kune zvakwakanakira asi dzimwe nguva kune ngozi kunyanya mumazuva ano okupedzisira. (2 Timoti 3:1-5) Mune dzimwe nyika vapfumi kusanganisira vashanyi vanoratidza sevane mari ndivo vanonyanya kunangwa nembavha, kana nevaya vanoba vanhu vachiitira kuti vazopiwa mari kuti vavasunungure.

Rimwe pepanhau richitaura nezveimwe nyika iri kusimukira rakati: “Ugororo pachishandiswa zvombo, kubiridzira nekubiwa kwevanhu zviri kuita kuti vapfumi nevarombo vavengane. Maresitorendi ari kuchengetedzwa nevanhu vanenge vakapakata zvombo; dzimba dzevapfumi dziri kupoteredzwa newaya dzinobaya, magetsi anojekesa panze usiku, makamera uye vanhu vanorinda.” Zvataurwa izvi zviri kwose kwose panyika.

Asi Bhaibheri rinoti: “Murombo haana chaangatya kutorerwa.” Kuziva izvi kungakubatsira sei? Kana uchigara kana kuti uri kuenda kunzvimbo inozivikanwa kuti ine matsotsi, usaita zvinhu zvinoita kuti vanhu vafunge kuti une mari. Iva nechokwadi chokuti zvauchapfeka nezvauchatakura hazvikwezvi mbavha. Zvirevo 22:3 inoti: ‘Munhu ane njere anoona dambudziko, asi vasina zivo vanongoramba vachienda vosangana nenjodzi.’

Mazano ari muBhaibheri anoratidza kuti Musiki wedu ane hanya nesu uye anoda kuti tigare takachengeteka. Ndokusaka Muparidzi 7:12 ichiti, “uchenjeri hunodzivirira” nokuti ‘hunochengetedza vanahwo vari vapenyu.’