Rarama Nekusingaperi Uchifara!—Zvidzidzo Zvekutanga Zvekosi yeBhaibheri

Kabhuku kano kakagadzirirwa kukubatsira kutanga kudzidza Bhaibheri uye tinokashandisa paurongwa hwatiinahwo hwekudzidzisa vanhu Bhaibheri vasingabhadhari.

Inzwa Zvimwe

MIBVUNZO INONYANYA KUBVUNZWA

Kosi yeBhaibheri Inoitiswa neZvapupu zvaJehovha Yakaita Sei?

Paunoita kosi yeBhaibheri inoitiswa neZvapupu zvaJehovha, unogona kushandisa chero Bhaibheri raunaro. Mhuri yako neshamwari vanogona kuvapowo paunenge uchidzidza.