Mushumo Wegore Rebasa ra2020 weZvapupu zvaJehovha Pasi Rese

Ona mafambiro ebasa rekuparidza reZvapupu zvaJehovha pasi rese kubva muna September 2019 kusvika muna August 2020.

Nhamba Dzese dza2020

Mushumo wegore ra2020 weZvapupu zvaJehovha uri kuratidza zvavakaita uye mari yavakashandisa pabasa rekuparidza pasi rese.

Mishumo ya2020 Yenyika Uye Yendima Dzakasiyana-siyana

Mushumo uyu unoratidza nhamba yeZvapupu zvaJehovha, nhamba yevakabhabhatidzwa, nhamba yevakapinda musangano wekuyeuka rufu rwaJesu nezvimwewo.

Inzwa Zvimwe

MIBVUNZO INONYANYA KUBVUNZWA

Pasi Rese Pane Zvapupu zvaJehovha Zvingani?

Inzwa kuti tinowana sei nhamba yeZvapupu zvaJehovha.

MIBVUNZO INONYANYA KUBVUNZWA

Sei Zvapupu zvaJehovha Zvichiparidza Paimba Neimba?

Ona kuti Jesu akaudza vadzidzi vake vepakutanga-tanga kuitei.