Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsanangudzo Yezvimwe Zviri Mubhuku Rino

Tsanangudzo Yezvimwe Zviri Mubhuku Rino

Mashoko akapfupikiswa akashandiswa mubhuku rino:

  • B.C.E.—before the Common Era (Kristu asati aberekwa)

  • C.E.—Common Era (Pashure pekunge Kristu aberekwa)

  • c.—circa (munenge muna)