Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 BHOKISI REKUDZIDZISA 8A

Uprofita hwaMesiya—Musidhari Unoyevedza

Uprofita hwaMesiya—Musidhari Unoyevedza

EZEKIERI 17:3-24

  • 1. Nebhukadhinezari anotora Jehoyakini oenda naye kuBhabhironi

  • 2. Nebhukadhinezari anogadza Zedhekiya pachigaro muJerusarema

  • 3. Zedhekiya anopandukira Jehovha otsvaga kubatsirwa nemauto eIjipiti

  • 4. Jehovha anosima Mwanakomana wake paGomo reZiyoni rekudenga

  • 5. Jesu paanenge achitonga, vanhu vanoteerera vachaita sevari pasi pemumvuri weUmambo hwake vakachengeteka