Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 BHOKISI REKUDZIDZISA 3A

Rwendo Rurefu Rwekuenda kuBhabhironi

c. 617 B.C.E.

Rwendo Rurefu Rwekuenda kuBhabhironi

Nzvimbo Dziri Pamepu

 • GUNGWA GURU

 • (GUNGWA REMEDHITERENIYENI)

 • IJIPITI

 • Kakemishi

 • Tire

 • Jerusarema

 • JUDHA

 • Rwizi rwaYufratesi

 • Mafambiro anofanira kunge akaita vaJudha vainge vatapwa

 • Dhamasiko

 • Gwenga reArabhiya

 •  Ninivhi

 • UMAMBO HWEBHABHIRONI

 • Rwizi rwaTigirisi

 • Bhabhironi

Uri