Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 BHOKISI REKUDZIDZISA 9E

“Nguva Yekudzorerwa Kwezvinhu Zvese”

“Nguva Yekudzorerwa Kwezvinhu Zvese”

MABASA 3:21

Muapostora Petro paakataura ‘nezvenguva yekudzorerwa kwezvinhu zvese,’ hwaitova uprofita hunoshamisa hwaizozadziswa kubvira paizotanga Jesu kutonga saMambo kusvikira paizopera makore 1 000.

 1. 1914​—Jesu Kristu anogadzwa saMambo kudenga. Kudzorerwa kwekunamata kwakachena kunotanga muna 1919

  Mazuva Ekupedzisira

 2. AMAGEDHONI​—Kutonga kwaKristu Kwemakore 1 000 kunotanga, uye “nguva yekudzorerwa kwezvinhu zvese” inosanganisira upenyu hwakanaka huchapiwa vanhu vakatendeka pano panyika

  Kutonga Kwemakore 1 000

 3. KUGUMA KWEMAKORE 1 000​—Jesu anopedza basa rese rekudzorera zvinhu pazvaiva, obva adzorera Umambo kuna Baba vake

  Paradhiso Isingaperi

UTONGI HWAJESU HUCHAITA KUTI . . .

 • zita raMwari rikudzwe zvakare

 • vanorwara vapore

 • vakwegura vavezve vadiki

 • vakafa vamuke

 • vanhu vakatendeka vabvisirwe chivi

 • nyika ivezve Paradhiso