Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 BHOKISI REKUDZIDZISA 6A

“Gera Musoro Wako Nendebvu Dzako”

“Gera Musoro Wako Nendebvu Dzako”

Ezekieri akaenzanisira zvinhu zvainge zvava pedyo kuitika muJerusarema

 • “Gera”

  VaJudha vaizorwiswa uye vaizotsvairwa

 • ‘Riyere woriisa muzvikamu-zvikamu’

  Mutongo wacho waizopiwa nemazvo uye zvakarongeka

 • ‘Pisa’

  Vamwe vaizofira muguta racho

 • ‘Dimbura-dimbura’

  Vamwe vaizourayirwa kunze kweguta

 • ‘Mwaya’

  Vamwe vaizopukunyuka asi vaisazova nerugare

 • ‘Putira’

  Dzimwe nhapwa dzaizodzokera kuJerusarema, uye kunamata kwakachena kwaizochengetedzwa