Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 CHIKAMU 1

“Denga Rakavhurika”

“Denga Rakavhurika”

EZEKIERI 1:1

ZVATICHADZIDZA: Zvakaita kudenga kunogara Jehovha

Hapana munhu angaona Mwari wemasimbaose, Jehovha, akararama. (Eks. 33:20) Asi Jehovha akapa Ezekieri zviratidzo zvechikamu chekudenga chesangano rake. Zviratidzo izvi zvinotishamisa uye zvinoitawo kuti tiwedzere kukoshesa chikomborero chatiinacho chekunamata Mwari mumwe chete wechokwadi.

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHITSAUKO 3

‘Ndakatanga Kuona Zviratidzo zvaMwari’

Chiratidzo chekutanga chaEzekieri chakamusiya apererwa. Chinobatsira vashumiri vaMwari vakatendeka mazuva ano.

CHITSAUKO 4

‘Zvisikwa Zvipenyu Zvine Zviso Zvina’ Zvinomiririrei?

Jehovha akapa Ezekieri zvinhu zvinooneka zvekuti amubatsire kunzwisisa zvinhu zvataisazokwanisa kuona kana kunzwisisa.