Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 GEORGIA

Ndaida Kuchinja Mararamiro Andaiita

Davit Samkharadze

Ndaida Kuchinja Mararamiro Andaiita
  • AKABEREKWA MUNA 1967

  • AKABHABHATIDZWA MUNA 1989

  • NHOROONDO YEUPENYU Akashanda semutariri anofambira. Kubvira muna 2013 ange achidzidzisa pazvikoro zvesangano zvinodzidzisa Bhaibheri.

MUNA 1985, ndiine makore 18, ndakamanikidzwa nevakuru vakuru veSoviet Union kuti ndipinde muchiuto. Ndakashungurudzika zvakanyanya nekusabatwa zvakanaka kwevanhu uye udzvinyiriri hwandaiona muchiuto zvekuti ndakazviudza kuti: ‘Handidi kuita zvakadai. Handimbodi kufanana navo.’ Asi ndainzwa sekuti pamwe pacho zvandaiita hazvisiri izvo zvaiva pamwoyo pangu. Ndaida kuchinja mararamiro andaiita.

Nguva yandaifanira kushanda muchiuto payakapera, ndakadzokera kumba. Rimwe zuva ari manheru ndabva kupati, ndakanyengetera kuna Mwari ndichimukumbira kuti andibatsire kuchinja upenyu hwangu. Mangwana acho pandaienda kubasa, ndakapfuura ndichiona tete vangu vaiva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Pandakapinda mumba mavo, ndakaona muine zvimwe Zvapupu zvishoma zvainge zvaungana kuti zviite chidzidzo chebhuku. Vakandigamuchira nemaoko maviri zvekuti ndakasarudza kugara kuti nditeerere.

Ndakabvuma kudzidza Bhaibheri, ndokuzobhabhatidzwa papera mwedzi mitanhatu. Jehovha akandibatsira kuti ndichinje. Ndaisazombokwanisa kuzviita ndega.