Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Kuparidza Nokudzidzisa Munyika Yose

Kuparidza Nokudzidzisa Munyika Yose

 NYIKA YOSE

  • NYIKA 239

  • VAPARIDZI 7 965 954

  • MAAWA AKAITWA MUUSHUMIRI HWOMUMUNDA 1 841 180 235

  • ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 9 254 963

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

Africa

Vanhu vomuAfrica vari kugamuchira chokwadi cheBhaibheri, uye chiri kuchinja upenyu hwavo zvikuru. Verenga nezvemumwe munhu aimbova chidhakwa aisvuta midzanga 60 zuva nezuva.

Nyika dzekuAmerica

Zvakaitika zvinotevera zvinoratidza kuti kuitira vanhu mabasa anovabatsira, uye kuvaudzawo chokwadi cheBhaibheri pasinei nokupikiswa, kunogona kuva nezvibereko zvakanaka.

Nyika dzokuAsia neMiddle East

Kuramba tichiedza zvose zvatinogona mubasa rokuparidza kune mubayiro. Funga zvakaitwa pakubatsira mumwe murume asingaoni, asinganzwi uye asingatauri kuti anzwisise kuti Mwari ane hanya naye.

Europe

Maonero asina kunaka anogona kukonzerwa nemashoko asiri echokwadi. Ona kuti chirongwa cheparedhiyo chakachinja sei maonerwo aiitwa Zvapupu zvaJehovha.

Oceania

Kunyora tsamba ndeimwe nzira iri kushandiswa pakuparadzira chokwadi cheBhaibheri muChristchurch, kuNew Zealand. Nei vamwe vachidana tsamba idzi kuti “Tsamba dzinobva kuna Mwari?”