Simbisai Mwoyo Yenyu Kuti Muve Zvapupu (Mateu 27:32—28:15; Ruka 24:8-53)

MADHAUNIRODHERO AUNGAITA