Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

NHARIREYOMURINDI

Mubvunzo: Kana mumwe munhu akakubvunzai kuti kudenga kwakaita sei, maizoti kudii?

Rugwaro: Joh 8:23

Zvekutaura: Magazini iyi inoratidza zvakataurwa naJesu naBaba vake nezvezvakaita kudenga.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Munobvumawo here kuti zvakagara zvataurwa neBhaibheri pano ndizvo zviri kutoitika?

Rugwaro: 2Ti 3:1-5

Chokwadi: Sezvo zvakataurwa neBhaibheri nezvemazuva ekupedzisira zviri kuitika, tinewo chokwadi chekuti zvinhu zvakanaka zvatinovimbiswa naMwari zvichaitika.

NEI UCHIFANIRA KUDZIDZA BHAIBHERI? (Vhidhiyo)

Sumo: Tiri kuratidza vanhu kavhidhiyo kanotaura kuti tingawana kupi mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu. [Muratidze vhidhiyo yacho.]

Zvekutaura: Bhuku iri rinoratidza zvinotaurwa neBhaibheri nezvekuti Mwari achagadzirisa sei matambudziko ari panyika. [Ipa munhu wacho bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei?]

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.