Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

NHARIREYOMURINDI

Sumo: Vanhu vakawanda vanoziva nezvevarume 4 vanenge vakatasva mabhiza vanotaurwa muna Zvakazarurwa. Vamwe vanototyiswa nezvinotaurwamo. Vamwe vanoda kunyatsoziva kuti zvinorevei.

Rugwaro: Zva 1:3

Zvekutaura: Magazini iyi inotsanangura kuti uprofita huri muna Zvakazarurwa hwevarume 4 vanenge vakatasva mabhiza, hunoratidza kuti pane zvinhu zvakanaka zvava pedyo kuitika.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Zvinoita here kuti tizive zvichange zvakaita ramangwana redu?

Rugwaro: Isa 46:10

Chokwadi: Mwari anoshandisa Shoko rake Bhaibheri kutiudza zvichaitika.

MHURI YENYU INOGONA KUFARA (hf)

Sumo: Tiri kuratidza vamwe kavhidhiyo aka kari kutaura nezvemhuri. [Muratidze vhidhiyo yekusuma bhuku raMhuri Yenyu Inogona Kufara.]

Zvekutaura: Kana muchida bhuku rataurwa muvhidhiyo ndinogona kukupai uye kana muchida kuridhaunirodha ndinogona kukubatsirai.

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.