Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | MAPISAREMA 1-10

Kuti Tifarirwe naJehovha Tinofanira Kukudza Mwanakomana Wake, Jesu

Kuti Tifarirwe naJehovha Tinofanira Kukudza Mwanakomana Wake, Jesu

Uprofita hwakagara hwataura kuti Jehovha naJesu vaizovengwa

2:1-3

  • Uprofita hwakataura kuti marudzi aizoramba kutungamirirwa naJesu uye aizoda kuzvimiririra

  • Uprofita uhwu hwakazadziswa Jesu paaiva panyika uye mazuva ano huri kuzadziswa zvakatonyanya

  • Munyori wepisarema iri akati marudzi anoramba achigunun’unira chinhu chisina zvachinobatsira, kureva kuti zvavanovavarira kuita kudzingana nemhepo, uye hazvina kwazvinosvika

Vanhu vanokudza Mambo akagadzwa naJehovha ndivo chete vachawana upenyu

2:8-12

  • Vose vanopikisa Mambo Mesiya vachaparadzwa

  • Vanhu vanokudza Jesu, Mwanakomana waMwari, vachadzivirirwa uye vachava nerugare