Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | MAPISAREMA 19-25

Uprofita Hunotaura nezvaMesiya

Uprofita Hunotaura nezvaMesiya

RUGWARO

UPROFITA

KUZADZIKA

Pisarema 22:1

Kuita seasiyiwa naMwari

Mateu 27:46; Mako 15:34

Pisarema 22:7, 8

Kutukwa ari padanda

Mateu 27:39-43

Pisarema 22:16

Kurovererwa padanda

Mateu 27:31; Mako 15:25; Johani 20:25

Pisarema 22:18

Kugovewa kwezvipfeko zvake pachishandiswa mijenya

Mateu 27:35

Pisarema 22:22

Kutungamirira pakuzivisa zita raJehovha

Johani 17:6