Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | JOBHO 38-42

Jehovha Anofara Kana Tikanyengetererawo Vamwe

Jehovha Anofara Kana Tikanyengetererawo Vamwe

Jehovha aida kuti Jobho anyengeterere Erifazi, Bhiridhadhi, naZofari

42:7-10

  • Jehovha akaudza Erifazi, Bhiridhadhi, naZofari kuti vaende kuna Jobho kunopa chibayiro chinopiswa

  • Jobho aifanira kuvanyengeterera

  • Jobho paakavanyengeterera, akabva akomborerwa

Jehovha akakomborera Jobho zvikuru nemhaka yokutenda uye kutsungirira kwake

42:10-17

  • Jehovha akaporesa Jobho pachirwere chaitambudza chaaiva nacho

  • Hama neshamwari dzakauya kuzonyaradza Jobho pamatambudziko ose aakasangana nawo

  • Jehovha akadzosera upfumi hwaJobho, achibva atopeta nekaviri zvose zvaakanga arasikirwa nazvo

  • Jobho nemudzimai wake vakazovazve nevamwe vana 10

  • Jobho akazorarama mamwe makore 140 achibva aona zvizvarwa 4 zvemhuri yake