Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 KURARAMA KWECHIKRISTU

Sarudza Shamwari Dzako Nekuchenjera

Sarudza Shamwari Dzako Nekuchenjera

Zvakaitika kuvaIsraeri mumapani eMoabhi muenzaniso kuvaKristu. (1VaK 10:6, 8, 11) VaIsraeri avo vakatanga kushamwaridzana nevakadzi vechiMoabhi vaiva nzenza uye vainamata zvidhori vakanyengerwa kuti vaite zvivi zvakakura. Izvi zvakaguma nedambudziko rakakura. (Nu 25:9) Takapoteredzwa nevanhu vasinganamati Jehovha vakadai sevanhu vatinoshanda navo, vatinodzidza navo kuchikoro, vavakidzani, veukama, nevamwewo vatinozivana navo. Tinodzidzei munyaya iyi yemuBhaibheri nezvengozi yekushamwaridzana nevanhu vasingashumiri Jehovha?

ONA VHIDHIYO INONZI MIENZANISO INOTIYAMBIRA MAZUVA ANO—CHIDIMBU, WOPINDURA MIBVUNZO INOTEVERA:

  • Zimri nevamwe vake vakaudza Jamini zvinhu zvipi zvakaipa?

  • Finiyasi akabatsira sei Jamini kuti ave nemaonero akanaka?

  • Kuratidza ushamwari kumunhu asingatendi kwakasiyana papi nekuva shamwari yake?

  • Nei tichifanira kunyatsongwarira pakusarudza shamwari dzepedyo kunyange muungano?

  • Nei tisingafaniri kuva mumagroup epasocial media ane vanhu vatisingazivi?