Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 KURARAMA KWECHIKRISTU

Kusava Nezvinhu Zvakawanda Kunotibatsira Kuti Tirumbidze Mwari

Kusava Nezvinhu Zvakawanda Kunotibatsira Kuti Tirumbidze Mwari

Mazuva ano, zviri nyore kuti tiomese upenyu hwedu nokuzviunganidzira zvinhu. Zvinoda nguva nesimba kuti tikwanise kuzvitenga, kuzvishandisa, kuzvichengeta zvakanaka, uye kuita kuti zvisabiwa. Jesu akararama upenyu hwaiva husina zvakawanda kuti zvisamukanganisa pabasa rake roushumiri.—Mt 8:20.

Zvii zvaungaitawo panyaya iyi kuti uite zvakawanda muushumiri? Pane zvamungaita here kuti mumwe munhu wekumba kwenyu akwanise kupayona? Kana uri mubasa renguva yakazara, pane zvinhu zvawanga uchiunganidza zvishoma nezvishoma here zvinogona kukukanganisa pakunamata? Kushumira Jehovha usina zvinhu zvakawanda kunoita kuti ufare uye ugutsikane.—1Ti 6:7-9.

Nyora zvauchaita kuti usava nezvakawanda muupenyu.