Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | MATEU 1-3

“Umambo Hwokumatenga Hwaswedera Pedyo”

“Umambo Hwokumatenga Hwaswedera Pedyo”

3:4

  • Mapfekero aiita Johani uye zvaaiva akaita zvairatidza kuti airarama upenyu husina zvakawanda, achizvipira kuita zvinodiwa Mwari

  • Zvinhu izvo Johani akarasikirwa nazvo, hapana zviripo kana tichienzanisa nemukana waakawana wekuvhurira Jesu nzira

Kurarama upenyu husina zvakawanda kunoita kuti tikwanise kuita zvakawanda pakushumira Mwari uye tinyatsogutsikana. Zvimwe zvatingaita ndeizvi . . .

  • kuziva kuti ndezvipi zvinhu zvinokosha pakurarama

  • kusatenga zvinhu zvisinganyanyi kukosha

  • kuva nebhajeti

  • kutengesa kana kupa vamwe zvinhu zvatisingashandisi

  • kubhadhara zvikwereti

  • kuderedza nguva yatinoshanda

Johani aidya mhashu neuchi hwemusango

Chinangwa chipi chandichakwanisa kuzadzisa kana ndikararama upenyu husina zvakawanda?