Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 KURARAMA KWECHIKRISTU

Usakanganwa Kunyengeterera vaKristu Vari Kutambudzwa

Usakanganwa Kunyengeterera vaKristu Vari Kutambudzwa

Bhaibheri rakagara rataura kuti Satani aizotitambudza achida kuvhiringidza ushumiri hwedu. (Joh 15:20; Zva 12:17) Kune dzimwe nyika, vamwe vatinonamata navo vari kutambudzwa. Saka tingavabatsira sei? Tinogona kuvanyengeterera. “Kuteterera kwomunhu akarurama, kune simba guru.”Jak 5:16.

Zvii zvatingataura patinenge tichinyengetera? Tinogona kukumbira Jehovha kuti ape hama nehanzvadzi dzedu ushingi. (Isa 41:10-13) Tinogona kunyengeterera vanhu vane zvinzvimbo kuti vatibvumire kuparidza takasununguka, ‘toramba tichirarama upenyu hwakadzikama nohwakanyarara.’—1Ti 2:1, 2.

Pauro naPetro pavaitambudzwa, vaKristu vavainamata navo vakavanyengeterera vachitotaura mazita avo. (Mab 12:5; VaR 15:30, 31) Kunyange tisingazivi mazita ehama nehanzvadzi dziri kutambudzwa, tinogona kutaura mazita eungano kana nyika yavo

Nyora nyika dzine vaKristu vari kutambudzwa vaungada kunyengeterera.