Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

B8

Temberi Yakavakwa naSoromoni

 1. Zvakaita Temberi

 2. 1 Nzvimbo Tsvenetsvene (1Mad 6:16, 20)

 3. 2 Nzvimbo Tsvene (2Mak 5:9)

 4. 3 Dzimba Dzepadenga (1Mak 28:11)

 5. 4 Dzimba Dzemumikoto (1Mad 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jakini (1Mad 7:21; 2Mak 3:17)

 7. 6 Bhoazi (1Mad 7:21; 2Mak 3:17)

 8. 7 Vharanda (1Mad 6:3; 2Mak 3:4) (Hazvizivikanwi kuti raiva rakakwirira zvakadii)

 9. 8 Atari Yemhangura (2Mak 4:1)

 10. 9 Chikuva Chemhangura (2Mak 6:13)

 11. 10 Chivanze Chemukati (1Mad 6:36)

 12. 11 Dziva Resimbi Yakanyungudutswa (1Mad 7:23)

 13. 12 Zvingoro (1Mad 7:27)

 14. 13 Suo Repadivi (1Mad 6:8)

 15. 14 Dzimba Dzekudyira (1Mak 28:12)