Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

B11

Temberi Munguva yaJesu

 1. Zvaiva Zvakaita Temberi

 2. 1 Nzvimbo Tsvenetsvene

 3. 2 Nzvimbo Tsvene

 4. 3 Atari Yezvibayiro Zvinopiswa

 5. 4 Dziva Resimbi Yakanyungudutswa

 6. 5 Chivanze Chevapristi

 7. 6 Chivanze ChevaIsraeri

 8. 7 Chivanze Chevakadzi

 9. 8 Chivanze Chemamwe Marudzi

 10. 9 Rusvingo Runoparadzanisa (Soreg)

 11. 10 Vharanda Reumambo

 12. 11 Vharanda raSoromoni

 13. 12 Nhare yaAntonia