Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

B14-B

Mari neUremu

Mari neUremu muMagwaro echiHebheru

Gera (rinopinda ka20 mushekeri)

magiramu 0,57

magera 10 = bheka 1

Bheka

magiramu 5,7

mabheka 2 = shekeri 1

Pimu

magiramu 7,8

pimu 1 = mashekeri 0.67

Shekeri rekuyeresa

Shekeri

magiramu 11,4

mashekeri 50 = maina 1

Maina

magiramu 570

mamaina 60 = tarenda 1

Tarenda

makirogiramu 34,2

Dhariki (yekuPezhiya, goridhe)

magiramu 8,4

Ezra 8:27

Mari neUremu muMagwaro echiKristu echiGiriki

Reputoni (yevaJudha, mhangura kana bhuronzi)

1⁄2 yekwadrani

Ruka 21:2

Kwadrani (yeRoma, mhangura kana bhuronzi)

mareputoni 2

Mateu 5:26

Asarioni (yeRoma nenzvimbo dzayaitonga, mhangura kana bhuronzi)

makwadrani 4

Mateu 10:29

Dhinari (reRoma, sirivha)

makwadrani 64

magiramu 3,85

Mateu 20:10

= Mubhadharo Wezuva 1 (maawa 12)

Drakema (reGirisi, sirivha)

magiramu 3,4

Ruka 15:8

= Mubhadharo Wezuva 1 (maawa 12)

Dhidrakema (reGirisi, sirivha)

madrakema 2

magiramu 6,8

Mateu 17:24

= Mubhadharo Wemazuva 2

Tetradrakema reAndioki

Tetradrakema reTire (Shekeri resirivha reTire)

Tetradrakema (reGirisi, sirivha; rainziwo sitateri resirivha)

madrakema 4

magiramu 13,6

Mateu 17:27

= Mubhadharo wemazuva 4

Maina

madrakema 100

magiramu 340

Ruka 19:13

= mubhadharo wemazuva angasvika 100

Tarenda

mamaina 60

makirogiramu 20,4

Mateu 18:24

Zvakazarurwa 16:21

= mubhadharo wemakore angasvika 20

Paundi (yeRoma)

magiramu 327 / 1⁄2 yerita

Johani 12:3, mashoko emuzasi

“Mafuta anonhuhwirira angasvika paundi, nadhi chaiyo”