Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba kuvaKorose

Zvitsauko

1 2 3 4

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1, 2)

  • Kuonga kutenda kwevaKorose (3-8)

  • Kunyengetererwa kuti vasimbe pakunamata (9-12)

  • Basa raKristu rinokosha (13-23)

  • Kushanda nesimba kwaiita Pauro nekuda kweungano (24-29)

 • 2

  • Kristu ndiye chakavanzika chitsvene chaMwari (1-5)

  • Ngwarirai vanyengeri (6-15)

  • Muviri ndewaKristu (16-23)

 • 3

  • Unhu hwekare uye unhu hutsva (1-17)

   • Urayai nhengo dzemiviri (5)

   • Rudo, chisungo chakakwana chekubatana (14)

  • Zano kumhuri dzechiKristu (18-25)

 • 4

  • Zano kuna vanatenzi (1)

  • “Rambai muchinyengetera” (2-4)

  • Kufamba nekuchenjera kune vari kunze (5, 6)

  • Kwaziso yekupedzisira (7-18)