Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba kuvaFiripi

Zvitsauko

1 2 3 4

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1, 2)

  • Kutenda Mwari; munyengetero waPauro (3-11)

  • Mashoko akanaka anopararira pasinei nekutambudzwa (12-20)

  • Kurarama ndiKristu, kufa kupfuma (21-26)

  • Kuzvibata zvinoenderana nemashoko akanaka (27-30)

 • 2

  • Kuzvininipisa kwechiKristu (1-4)

  • Kuzvininipisa kwaKristu uye kukwidziridzwa (5-11)

  • Shandirai kuponeswa kwenyu (12-18)

   • Kupenya sezviedza (15)

  • Kutuma Timoti uye Epafrodhito (19-30)

 • 3

  • Kusavimba nenyama (1-11)

   • Kuona zvinhu zvese sekurasikirwa nekuda kwaKristu (7-9)

  • Kusveerera mubayiro (12-21)

   • Kuva vagari vekudenga (20)

 • 4

  • Kubatana, kufara, kufunga zvinhu zvakanaka (1-9)

   • Musazvidya mwoyo nezvechinhu chero chipi zvacho (6, 7)

  • Kutenda zvipo zvakabviswa nevaFiripi (10-20)

  • Kwaziso yekupedzisira (21-23)