Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raNehemiya

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Shoko rinobva kuJerusarema (1-3)

  • Munyengetero waNehemiya (4-11)

 • 2

  • Nehemiya anotumwa kuJerusarema (1-10)

  • Nehemiya anoongorora masvingo eguta (11-20)

 • 3

  • Kuvakazve masvingo (1-32)

 • 4

  • Basa rinoenderera mberi pasinei nekupikiswa (1-14)

  • Kuvaka kunoenderera mberi, vashandi vaine zvombo (15-23)

 • 5

  • Nehemiya anomisa kubiridzira (1-13)

  • Nehemiya haana kuremedza vanhu (14-19)

 • 6

  • Basa rekuvakazve rinoramba richipikiswa (1-14)

  • Rusvingo runopera mumazuva 52 (15-19)

 • 7

  • Magedhi eguta nevachengeti vemagedhi (1-4)

  • Vanhu vakadzoka kubva kuutapwa (5-69)

   • Vashandi vepatemberi (46-56)

   • Vanakomana vevashandi vaSoromoni (57-60)

  • Mipiro yekutsigira basa (70-73)

 • 8

  • Mutemo unoverengwa uye unotsanangurirwa vanhu (1-12)

  • Mutambo Wematumba unochengetwa (13-18)

 • 9

  • Vanhu vanoreurura chivi chavo (1-38)

   • Jehovha, Mwari anokanganwira (17)

 • 10

  • Vanhu vanobvuma kutevedzera Mutemo (1-39)

   • “Hatisi kuzoregeredza imba yaMwari wedu” (39)

 • 11

  • Vanhu vanouyazve muJerusarema (1-36)

 • 12

  • Vapristi nevaRevhi (1-26)

  • Kukumikidzwa kwerusvingo (27-43)

  • Kutsigira basa repatemberi (44-47)

 • 13

  • Nehemiya anoenderera mberi nekugadzirisa zvinhu (1-31)

   • Chegumi chinofanira kupiwa (10-13)

   • Sabata harifaniri kusvibiswa (15-22)

   • Kuroorerana nemamwe marudzi kunorambwa (23-28)