Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raMaraki

Zvitsauko

1 2 3 4

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Jehovha anoda vanhu vake (1-5)

  • Vapristi vanopa zvibayiro zvisina kunaka (6-14)

   • Zita raMwari richava guru pakati pemarudzi (11)

 • 2

  • Vapristi vanotadza kudzidzisa vanhu (1-9)

   • Miromo yevapristi inofanira kuchengeta ruzivo (7)

  • Vanhu vane mhosva yekurambana zveunyengeri (10-17)

   • “‘Ndinovenga kurambana,’ anodaro Jehovha” (16)

 • 3

  • Ishe wechokwadi anouya kuzochenesa temberi yake (1-5)

   • Nhume yesungano (1)

  • Vanokurudzirwa kuti vadzoke kuna Jehovha (6-12)

   • Jehovha haachinji (6)

   • “Dzokai kwandiri, uye ini ndichadzoka kwamuri” (7)

   • ‘Uyai nezvegumi zvese, uye Jehovha achadurura zvikomborero’ (10)

  • Vakarurama nevakaipa (13-18)

   • Bhuku rekuyeuchidza rakanyorwa pamberi paMwari (16)

   • Kusiyana kwemunhu akarurama nemunhu akaipa (18)

 • 4

  • Kuuya kwaEriya zuva raJehovha risati rasvika (1-6)

   • ‘Zuva rekururama richapenya’ (2)