Mapisarema 54:1-7

  • Munyengetero wekukumbira kubatsirwa pavavengi

    • “Mwari ndiye mubatsiri wangu” (4)

Kumutungamiriri; runofanira kuimbwa pamwe nezviridzwa zvine tambo. Maskiri.* Rwiyo rwaDhavhidhi rwaakaimba pakaenda vaZifi kuna Sauro vakamuudza kuti: “Dhavhidhi akahwanda pakati pedu.”+ 54  Haiwa Mwari, ndiponesei nezita renyu,+Uye ndidzivirirei*+ nesimba renyu.   Inzwaiwo munyengetero wangu Mwari;+Teererai mashoko emuromo wangu.   Nekuti vatorwa vari kundipandukira,Uye varume vane utsinye vari kutsvaga upenyu hwangu.*+ Havatombofungi nezvaMwari.+ (Sera)   Onai! Mwari ndiye mubatsiri wangu;+Jehovha ane vaya vari kunditsigira.*   Achatsiva vavengi vangu+ nezvakaipa zvavo;Vaparadzei* mukutendeka kwenyu.+   Ndichakupai chibayiro+ nechido. Ndicharumbidza zita renyu, haiwa Jehovha, nekuti rakanaka.+   Nekuti anondiponesa mukutambudzika kwese,+Uye ndichatarisa vavengi vangu ndavakunda.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “ndimiririrei panyaya yangu.”
Kana kuti “mweya wangu.”
Kana kuti “kutsigira mweya wangu.”
ChiHeb., “Itai kuti vanyarare.”