Mapisarema 24:1-10

  • Mambo anokudzwa anopinda pamagedhi

    • ‘Nyika ndeyaJehovha’ (1)

Rwiyo rwaDhavhidhi. 24  Nyika nezvese zviri mairi ndezvaJehovha,+Pasi pese nevanogarapo ndezvake.   Nekuti akaimisa zvakasimba pamusoro pemakungwa+Uye akaisimbisa kwazvo pamusoro penzizi.   Ndiani angakwira kugomo raJehovha,+Uye ndiani angamira munzvimbo yake tsvene?   Wese ane maoko asina mhosva nemwoyo wakachena,+Asina kupika zvenhema neupenyu hwangu,*Kana kuti asina kuita mhiko achinyengera.+   Achagamuchira makomborero kubva kuna Jehovha+Nekururama kubva kuna Mwari wake weruponeso.+   Ichi ndicho chizvarwa chevaya vanomutsvaga,Chevaya vari kutsvaga chiso chenyu, haiwa Mwari waJakobho. (Sera)   Simudzai misoro yenyu imi magedhi;+Zarukai* imi masuo ekare kare,Kuti Mambo anokudzwa apinde!+   Ndiani Mambo uyu anokudzwa? NdiJehovha, akasimba uye ane simba guru,+NdiJehovha, ane simba pakurwa.+   Simudzai misoro yenyu imi magedhi;+Zarukai imi masuo ekare kare,Kuti Mambo anokudzwa apinde! 10  Ndiani Mambo anokudzwa uyu? Jehovha wemauto ndiye Mambo wacho anokudzwa.+ (Sera)

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nemweya wangu,” kureva upenyu hwaJehovha hunenge hwapikwa nahwo nemunhu.
Kana kuti “Simukai.”