Mapisarema 16:1-11

  • Jehovha, tsime rezvakanaka

    • “Jehovha ndiye nhaka yangu” (5)

    • ‘Pfungwa dzangu dzinondiruramisa usiku’ (7)

    • ‘Jehovha ari kuruoko rwangu rwerudyi’ (8)

    • “Hamuzondisiyi muGuva” (10)

Miktamu* yaDhavhidhi. 16  Ndidzivirireiwo Mwari, nekuti ndakapotera kwamuri.+   Ndakati kuna Jehovha: “Ndimi Jehovha, munoita kuti ndive akanaka.   Uye vatsvene vari munyika,Vaya vanokudzwa, vanoita kuti ndifare kwazvo.”+   Vaya vanotevera vamwe vanamwari vanozviwedzera marwadzo.+ Handizombodururi mipiro yavo yezvinwiwa yeropa,Uye miromo yangu haizombotauri mazita avo.+   Jehovha ndiye nhaka yangu, mugove wangu,+ uye kapu yangu.+ Munochengetedza nhaka yangu.   Ndakayererwa nzvimbo dzinofadza. Ndinogutsikana nenhaka yangu.+   Ndicharumbidza Jehovha, uyo akandipa zano.+ Kunyange usiku, pfungwa dzangu dzakadzama* dzinondiruramisa.+   Ndinoita kuti Jehovha agare ari pamberi pangu.+ Handizombozununguswi* nekuti ari kuruoko rwangu rwerudyi.+   Saka mwoyo wangu unopembera, ndinonzwa kufara. Uye ndinogara ndakachengeteka. 10  Nekuti hamuzondisiyi* muGuva.*+ Hamuzoregi munhu wenyu akavimbika achiona gomba.*+ 11  Munoita kuti ndizive gwara reupenyu.+ Pamberi penyu* pane mufaro mukuru;+Kuruoko rwenyu rwerudyi kune mufaro nekusingaperi.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “itsvo dzangu.”
Kana kuti “Handizombodzedzereki.”
Kana kuti “hamuzosiyi mweya wangu.”
Kana kuti “muSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Dzimwe shanduro dzinoti, “achiona kuora.”
ChiHeb., “Pane chiso chenyu.”