Mapisarema 15:1-5

  • Ndiani angava muenzi mutende raJehovha?

    • Anotaura chokwadi mumwoyo make (2)

    • Haasvibisi zita remumwe (3)

    • Anochengeta zvaakavimbisa kunyange zvakamuomera (4)

Rwiyo rwaDhavhidhi. 15  Haiwa Jehovha, ndiani angava muenzi mutende renyu? Ndiani angagara mugomo renyu dzvene?+   Uya ari kufamba asina mhosva,*+Achiita zvakarurama+Uye achitaura chokwadi mumwoyo make.+   Haashandisi rurimi rwake kusvibisa zita remumwe,+Haaitire muvakidzani wake zvakaipa,+Uye haarevi* shamwari dzake.+   Anoramba munhu wese anoshoreka,+Asi anokudza vaya vanotya Jehovha. Haadzokeri shure pane zvaanenge avimbisa,* kunyange kana zvisina kumunakira.+   Haakweretesi mari yake achida kudzorerwa yabereka,+Uye haagamuchiri chiokomuhomwe kuti apomere munhu asina mhosva.+ Munhu wese anoita zvinhu izvi haazombozununguswi.*+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “akaperera kuna Mwari.”
Kana kuti “haanyadzisi.”
Kana kuti “apika.”
Kana kuti “haazombodzedzereki.”