Mapisarema 142:1-7

  • Munyengetero wekukumbira kununurwa pavanhu vanotambudza

    • “Hapana kwandingatizira” (4)

    • ‘Ndimi mega wandiinaye’ (5)

Maskiri.* Rwiyo rwaDhavhidhi paaiva mubako.+ Munyengetero. 142  Ndinodana kuna Jehovha nenzwi rangu kuti ndibatsirwe;+Ndinochema nenzwi rangu kuna Jehovha kuti ndinzwirwe nyasha.   Ndinodururira zvinondinetsa pamberi pake;Ndinotaura nhamo dzangu pamberi pake+   Panopera simba rangu mukati mangu. Munobva matarisa mugwagwa wangu.+ Munzira yandinofamba nayo,Vanovanza chiteyeso kuti vandibate.   Tarisai kuruoko rwangu rwerudyi muoneKuti hapana kana ane basa neni.*+ Hapana kwandingatizira;+Hapana kana anombofungawo nezvangu.*   Ndinodana kwamuri, haiwa Jehovha, kuti mundibatsire. Ndinoti: “Ndimi nzvimbo yangu yekupotera,+Nzvimbo yega yandiinayo* munyika yevapenyu.”   Teererai kuchemera kwangu kubatsirwa,Nekuti ndaderedzwa zvikuru. Ndinunurei pavatambudzi vangu,+Nekuti vakasimba kundipfuura.   Ndibudiseiwo* mujeri repasiKuti ndirumbidze zita renyu. Vakarurama ngavandiunganireNekuti munondiitira zvakanaka.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “anondiziva.”
Kana kuti “nezvemweya wangu.”
ChiHeb., “Mugove wangu.”
Kana kuti “Budisaiwo mweya wangu.”